• >Szamos

AZ ErdÉlyi folyÓk ÉlŐvilÁgÁNAK adatbankJA

Sárkány-Kiss Endre - Bücs Szilárd - Markó Bálint (szerk.)

Cikkek

Kulcsszavak magyarul:
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z   
Kulcsszavak angolul:
a   b   c   d   e   f   g   h   i   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z   
Kiss, J. B. (1999): Foreword [Előszó]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 5-6 [pdf]
Sárkány-Kiss, A., Mihăilescu, N., Sârbu, I. (1999): Description of the sampling sites along the River Someş/Szamos [A Szamos folyó menti mintavételi helyek leírása]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 7-12 [pdf]
Kulcsszavak : | Szamos | mintavételi hely |
Keywords : | Someş | sampling site |
Andó, M. (1999): Hydrogeography of the Szamos/Someş - Kraszna/Crasna river system [A Szamos – Kraszna folyók vízrajza]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 13-61 [pdf]
Kulcsszavak : | Szamos | vízrajz | Kraszna |
Jakab, S. (1999): Soils of the flood plain of the River Someş/Szamos [A Szamos folyó árterének talajai]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 63-76 [pdf]
Kulcsszavak : | Szamos | árterület | talaj |
Keywords : | Someş | flood plain | soil |
Drăgulescu, C., Macalik, K. (1999): The aquatic and paludal flora and vegetation from the River Someş/Szamos Valleys [A Szamos folyóvölgy vizi és mocsári flórája, valamint vegetációja]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 77-104 [pdf]
Császár, J. (1999): Water quality of the Hungarian reach of the River Szamos [A Szamos folyó magyarországi szakaszának vízminősége]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 105-131 [pdf]
Kulcsszavak : | Szamos | vízminőség |
Keywords : | Someş | water quality |
Nagy-Tóth, F., Barna, A., Hamar, J. (1999): A short account on the algal flora of the River Someş/ Szamos (Transylvania) [A Szamos folyó (Erdély) algaflórájának rövid ismertetése]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 133-142 [pdf]
Kulcsszavak : | Szamos | algák | Erdély |
Keywords : | Someş | algae | Transylvania |
Rasiga, A., Momeu, L., Péterfi Ş. L. (1999): Composition and structure of algal communities of the River Someş Basin [A Szamos medence algaközösségeinek összetétele és struktúrája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 143-177 [pdf]
Szító, A., Mózes, K. (1999): The Oligochaeta and the Chironomida fauna in the River Someş/Szamos system [A Szamos folyórendszer Oligochaeta és Chironomida faunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 179-191 [pdf]
Sárkány-Kiss, A. (1999): The occurrence and significance of moss animals (Bryozoa) in the River Someş/Szamos [A mohaállatok (Bryozoa) elterjedése és fontossága a Szamos folyóban]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 193-195 [pdf]
Sárkány-Kiss, A., Sârbu, I., Bába, K. (1999): Freshwater mollusc species from the River Someş/Szamos, related to their ecological conditions [Édesvízi puhatestű fajok a Szamos folyóban, illetve ezek ökológiai állapota]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 197-202 [pdf]
Szállassy, N. (1999): The occurrence of mayfly (Ephemeroptera) larvae along the River Someş/Szamos [Kérészlárvák (Ephemeroptera) elterjedése a Szamos folyóban]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 203-206 [pdf]
Kulcsszavak : | kérész | vízminőség |
Huber, A. (1999): Odonatological survey on the River Someş/Szamos Romania [A szitakötőfauna felmérése a Szamos folyón(Románia)]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 207-213 [pdf]
Kulcsszavak : | szitakötők | Szamos |
Keywords : | Odonata | Someş |
Găldean, N., Saicu, G, Bacalu, P. (1999): The assessment of the bioindicator value of some rheophilic elements of the River Someş/Szamos lotic system [Néhány reofil faj bioindikációs értékének felmérése a Szamos folyórendszerben]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 215-222 [pdf]
Pleşa, C., Fekete, A., Rajka, G., Buzilă, R. (1999): Some data concerning the biodiversity of stygofauna in the River Someşul Cald/Meleg Szamos basin [A Meleg-Szamos medence barlanlakó faunájának biodiverzitása]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 223-228 [pdf]
Ruicănescu, A., Mathé, I. (1999): A study of diving beetles and whirligig beetles in the River Someş (Coleoptera: Dytiscoidea, Gyrinoidea) [Tanulmány a Szamos folyó csíkbogár és keringőbogár faunájáról]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 229-239 [pdf]
Kecskés, A. (1999): Occurrence of amphibiocorid bugs, water bugs and ground bugs in the catchment area of the River Someş/Szamos [A poloskák előfordulása a Szamos folyó vízgyűjtő területén]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 241-247 [pdf]
Kulcsszavak : | Szamos | poloskák |
Keywords : | Someş | Heteroptera |
Bănărescu, M., P., Telcean, I., Nalbant, T., T., Harka, Á., Ciobanu, M. (1999): The fish fauna of the River Someş/Szamos basin [A Szamos medence halfaunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 249-268 [pdf]
Kulcsszavak : | Szamos | halak |
Keywords : | Someş | Pisces |
Sárkány-Kiss, A., Macalik, K. (1999): Bioaccumulation of certain toxic metals by fish and Unionidae shells in River Someş/Szamos [Bizonyos toxikus fémek bioakkumulációja halakban és Unioniodae kagylóhéjakban a Szamos folyóban]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 269-273 [pdf]
Bába, K., Sárkány-Kiss, A. (1999): Contribution to the mollusc community of Someşul Cald/Meleg Szamos gorges [Adatok a Meleg Szamos szoros puhatestű közösségéről]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 275-278 [pdf]
Bába, K., Sárkány-Kiss, A. (1999): Terrestrial snail fauna in the Someş/Szamos River valley from the spring region to the inflow into the river Tisza [A Szamos folyó völgyének szárazföldi csigafaunája, a forrásvidéktől a Tiszába ömlésig]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 279-296 [pdf]
Markó, B. (1999): Contribution to the knowledge of the myrmecofauna of the River Someş valley [Adatok a Szamos folyó völgyének hangyafaunájáról]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 297-301 [pdf]
Ghira, I., Ghile, P. (1999): The herpetofauna of the River Someş/Szamos basin [A Szamos medence hüllőfaunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 311-317 [pdf]
Török, Zs. (1999): Studies on the amphibians of the Someş/Szamos River-Valley [A Szamos folyóvölgy kétéltűi]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 303-309 [pdf]
Weber, P., Lőrincz, I. (1999): Avifauna of the River Someş/Szamos valley [A Szamos folyóvölgy madárfaunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 319-331 [pdf]
Munteanu, D. (1999): Bird fauna of the reservoirs situated on the Someşul Cald Valley [A Meleg-Szamos völgy víztározóinak madárfaunája]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 333-342 [pdf]
Sárkány-Kiss, A., Macalik, K. (1999): Conclusions of the River Someş/Szamos researches [A Szamos folyón végzett kutatások következtetései]. In: Sárkány-Kiss, A. & Hamar, J. (eds.): The Someş/Szamos River Valley: a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Tiscia monograph series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 343-347 [pdf]

^Fel^

KeresésÁllatfaj
Növényfaj
Cikk
LelőhelyKapcsolódó

Az erdélyi folyók élővilágának adatbankja

A folyókutatás szükségességéről

A biológiai vízminősítés módszerelmélete

Folyók

Fehér-Körös
Fekete-Körös
Sebes-Körös
Kettős- és a Hármas-Körös
Berettyó
Szamos
Kis Szamos
Nagy Szamos
Maros
Felső Tisza

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

Látogatók száma:122

Budapest Szeged Nagyvárad Szatmárnémeti Kolozsvár Marosvásárhely Rămnicu Vălcea Székelyudvarhely Brassó Bukarest